28. februar 2010

Prihaja pomlad

Sneg se tali.

The snow is melting.

02

01

Čeprav so gozdna tla še pokrita s snegom …

Although the woods are still covered in the snow …

03

… je na posončeni zemlji pred hišo že vzklilo novo življenje.

… some protected parts of land before our house are already springing new life.

04

05

06

Ni komentarjev:

Objavite komentar

reklame